Przedsiębiorczość - definicja Wiki

Przedsiębiorczość - cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.

W teorii ekonomii przedsiębiorczość definiowana jest jako swoista forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy przedsiębiorców to m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.

O przedsiębiorczości można mówić w dwóch wymiarach:

   1. proces: (akt tworzenia i budowanie czegoś nowego, nowego przedsiębiorstwa). Przedsiębiorczość to zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. W procesie budowania podkreśla się:
          * kreatywność i innowacja
          * umiejętność wykorzystania pomysłów, okazji
          * ryzyko (niepewność)
   2. zespół cech: opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. Przedsiębiorczość wyróżnia się:
          * dynamizmem, aktywnością
          * skłonnością do podejmowania ryzyka
          * umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków
          * postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem
          * innowacyjnością i motoryką

Cechy charakterystyczne przedsiębiorczości to przede wszystkim:

    * ekspansywność - chęć dorównania najlepszym i najsilniejszym, stawianie sobie ambitnych celów by osiągnąć większe korzyści;
    * innowacyjność - wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych ulepszeń.

Na przestrzeni lat, teorie przedsiębiorczości ulegały zmianie. Tak naprawdę każdy uczony miał inną, swoją własną teorię.

    * Kinght (1921)- za przedsiębiorczość uważa korzyść z obcowania/znoszenia niepewności i ryzyka
    * Schumpeter (1934) - przeprowadzanie nowych kombinacji w organizacji firmy (nowe produkty, nowy serwis, nowe źródła surowców, nowe metody produkcji, nowe rynki, nowe struktury organizacji)
    * Hostelitz (1952) - koordynacja produktywnych źródeł...wprowadzenie innowacji oraz zaświadczenie kapitału
    * Cole (1959) - celowe działanie mające na celu rozpoczęcie oraz rozwój biznesu ściśle zorientowanego na osiąganie zysków
    * McClelland (1961) - umiarkowane podejmowanie ryzyka
    * Casson (1961) - zdolności do podejmowanie decyzji i ocen dotyczących koordynacji rzadkich zasobów
    * Gartnet (1985) - umiejętność tworzenia nowych organizacji
    * Stevenson, Roberts i Grousbeck (1989) - poszukiwanie nowych możliwości bez względu na aktualnie zarządzane zasoby
    * Kamil Janus (1992) - poszukiwanie nowoczesnych doznań za pośrednictwem książek filozoficzno - kulturowych. Również gry i zabawy polegające na biegłym rachunku matematyczno-fizycznym.
    * Hart, Stevenson, Dail (1995) - poszukiwanie nowych możliwości bez względu na aktualnie zarządzane zasoby, jednakże ograniczone przez wcześniejsze decyzje właścicieli.

Źródło wikipedia

Czym jest przedsiębiorczość akademicka? Z jednej strony jest to przedsiębiorczość środowiska akademickiego – studentów, doktorantów, kadry akademickiej – pracowników naukowych i administracji.[1,2] Kanałem transferu wiedzy i innowacji jest m.in. zakładanie przedsiębiorstw przez pracowników uczelni, jej studentów i doktorantów, na terenie uczelni lub w jej pobliżu. Z drugiej strony szkoła wyższa to swoiste przedsiębiorstwo, które może i powinno być dobrze zorganizowane i skutecznie zarządzane. W procesie dydaktycznym uczelnia kształci przyszłe kadry dla gospodarki, administracji, nauki, kultury i sztuki. Częściowo proces ten jest odpłatny i poddany pewnym rygorom jakości i prawom rynku.

1. Tamowicz Piotr Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce PARP, Warszawa 2006.

2. Matusiak Krzysztof B. Innowacje i transfer technologii-słownik pojęć PARP, Warszawa 2005.

Komentarze   

 
0 #2 Nikola 2014-01-04 00:05
czy Franszczyzna to przedsiębiorczość:

Franczyza (ang. franchise) – system sprzedaży towaru oparty na współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstw ami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorca mi. Franczyza zakłada przepływ know-how od franczyzodawcy do franczyzobiorcy przez cały czas obowiązywania umowy franczyzowej.
Cytować
 
 
+1 #1 Turbo 2013-11-05 21:25
Dzięki za artykuł, niewątpliwe przydał się na ćwiczeniach z podstaw przedsiębiorczo ści na Zarządzaniu ;] Strona oczywiście do ulubionych.
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Partybox

Panel logowania

Newsletter

Współpraca

Polecamy dla biznesu B+R